Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Datum otvaranja: 02.06.2016. Datum zatvaranja: 16.06.2016. Očekivana objava izvješća: 02.08.2016. 27 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
Datum otvaranja: 02.06.2016. Datum zatvaranja: 17.06.2016. Očekivana objava izvješća: 27.06.2016. 16 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Datum otvaranja: 02.06.2016. Datum zatvaranja: 02.07.2016. Očekivana objava izvješća: 15.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću o prijedlogu Popisa službenih, referentnih i nacionalnih referentnih laboratorija za genetski modificiranu hranu i genetski modificiranu hranu za životinje i hranu/hranu za životinje koja može sadržavati i/ili se sastojati ili potjecati od genetski modificiranih organizama
Datum otvaranja: 02.06.2016. Datum zatvaranja: 20.06.2016. Očekivana objava izvješća: 20.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Javno savjetovanje o Prethodnoj procjeni za Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
Datum otvaranja: 01.06.2016. Datum zatvaranja: 16.06.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2016./2017.
Datum otvaranja: 31.05.2016. Datum zatvaranja: 30.06.2016. Očekivana objava izvješća: 18.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Tehnički propis za staklene konstrukcije
Datum otvaranja: 31.05.2016. Datum zatvaranja: 31.07.2016. Očekivana objava izvješća: 15.10.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU
Datum otvaranja: 31.05.2016. Datum zatvaranja: 30.06.2016. Očekivana objava izvješća: 31.08.2016. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017.
Datum otvaranja: 31.05.2016. Datum zatvaranja: 15.06.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o sudovima, s Konačnim prijedlogom Zakona
Datum otvaranja: 31.05.2016. Datum zatvaranja: 15.06.2016. Očekivana objava izvješća: 23.06.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena