Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

172

Zatvorena savjetovanja

377

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6799

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Kontrolnu listu i Kriterije vrednovanja dobavljača (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) u okviru programa Školske sheme u školskoj godini 2021./2022.
Datum otvaranja: 11.12.2021. Datum zatvaranja: 27.12.2021. Očekivana objava izvješća: 30.12.2021. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka
Datum otvaranja: 10.12.2021. Datum zatvaranja: 17.12.2021. Očekivana objava izvješća: 17.01.2022. 43 kom.
Izvješća objavljena
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2023. godine
Datum otvaranja: 10.12.2021. Datum zatvaranja: 03.01.2022. Očekivana objava izvješća: 24.01.2022. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (060923) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINSITRACIJA.
Datum otvaranja: 10.12.2021. Datum zatvaranja: 09.01.2022. Očekivana objava izvješća: 08.02.2022. 32 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo turizma i sporta Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama
Datum otvaranja: 10.12.2021. Datum zatvaranja: 09.01.2022. Očekivana objava izvješća: 15.01.2022. 63 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju
Datum otvaranja: 10.12.2021. Datum zatvaranja: 15.12.2021. Očekivana objava izvješća: 31.12.2021. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja javne uprave od 2021. do 2027. godine
Datum otvaranja: 10.12.2021. Datum zatvaranja: 09.01.2022. Očekivana objava izvješća: 25.01.2022. 14 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava od 2021. do 2027. godine
Datum otvaranja: 10.12.2021. Datum zatvaranja: 09.01.2022. Očekivana objava izvješća: 25.01.2022. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
Datum otvaranja: 09.12.2021. Datum zatvaranja: 07.01.2022. Očekivana objava izvješća: 14.01.2022. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
Datum otvaranja: 09.12.2021. Datum zatvaranja: 07.01.2022. Očekivana objava izvješća: 14.01.2022. 0 kom.
Izvješća objavljena