Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

42

Zatvorena savjetovanja

517

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6886

Institucija
Naslov
Stanje
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih aktivnosti
Datum otvaranja: 23.09.2016. Datum zatvaranja: 24.10.2016. Očekivana objava izvješća: 07.11.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o procjeni lokacije nuklearnog postrojenja
Datum otvaranja: 23.09.2016. Datum zatvaranja: 24.10.2016. Očekivana objava izvješća: 08.11.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o ovlastenim izvrsiteljima na podrucju nuklearne sigurnosti
Datum otvaranja: 23.09.2016. Datum zatvaranja: 24.10.2016. Očekivana objava izvješća: 07.11.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o sadržaju prijave za dobivanje odobrenja za početak perioda testnog pogona nuklearnog postrojenja
Datum otvaranja: 23.09.2016. Datum zatvaranja: 24.10.2016. Očekivana objava izvješća: 08.11.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o akreditacijskom postupku i davanju akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti
Datum otvaranja: 23.09.2016. Datum zatvaranja: 24.10.2016. Očekivana objava izvješća: 14.11.2016. 18 kom.
Zatvoren
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o sadržaju zahtjeva za suglasnost za započinjanje ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja
Datum otvaranja: 23.09.2016. Datum zatvaranja: 24.10.2016. Očekivana objava izvješća: 08.11.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja
Datum otvaranja: 23.09.2016. Datum zatvaranja: 24.10.2016. Očekivana objava izvješća: 08.11.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o sustavu upravljanja nuklearnim postrojenjima
Datum otvaranja: 23.09.2016. Datum zatvaranja: 24.10.2016. Očekivana objava izvješća: 08.11.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja
Datum otvaranja: 23.09.2016. Datum zatvaranja: 24.10.2016. Očekivana objava izvješća: 08.11.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radionicama za tahografe
Datum otvaranja: 23.09.2016. Datum zatvaranja: 24.10.2016. Očekivana objava izvješća: 24.11.2016. 4 kom.
Izvješća objavljena