Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
Datum otvaranja: 11.05.2016. Datum zatvaranja: 19.05.2016. Očekivana objava izvješća: 25.05.2016. 24 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 11.05.2016. Datum zatvaranja: 27.05.2016. Očekivana objava izvješća: 24.06.2016. 6 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga dluke o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
Datum otvaranja: 10.05.2016. Datum zatvaranja: 10.06.2016. Očekivana objava izvješća: 14.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje u svezi nacrta prijedloga Odluke o načinu i obliku prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013
Datum otvaranja: 10.05.2016. Datum zatvaranja: 10.06.2016. Očekivana objava izvješća: 14.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja
Datum otvaranja: 10.05.2016. Datum zatvaranja: 10.06.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
Datum otvaranja: 09.05.2016. Datum zatvaranja: 06.06.2016. Očekivana objava izvješća: 07.06.2016. 98 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu
Datum otvaranja: 09.05.2016. Datum zatvaranja: 09.06.2016. Očekivana objava izvješća: 10.06.2016. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Datum otvaranja: 06.05.2016. Datum zatvaranja: 27.05.2016. Očekivana objava izvješća: 27.06.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi
Datum otvaranja: 05.05.2016. Datum zatvaranja: 22.05.2016. Očekivana objava izvješća: 10.06.2016. 27 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke
Datum otvaranja: 04.05.2016. Datum zatvaranja: 19.05.2016. Očekivana objava izvješća: 17.06.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena