Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6886

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o reviziji izvještaja leasing društva
Datum otvaranja: 13.05.2016. Datum zatvaranja: 01.06.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja
Datum otvaranja: 12.05.2016. Datum zatvaranja: 26.05.2016. Očekivana objava izvješća: 15.06.2016. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozivih obveza plaćanja
Datum otvaranja: 12.05.2016. Datum zatvaranja: 08.06.2016. Očekivana objava izvješća: 08.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o kombiniranom prijevozu tereta
Datum otvaranja: 12.05.2016. Datum zatvaranja: 13.06.2016. Očekivana objava izvješća: 13.07.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Datum otvaranja: 12.05.2016. Datum zatvaranja: 12.06.2016. Očekivana objava izvješća: 11.07.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
Datum otvaranja: 11.05.2016. Datum zatvaranja: 19.05.2016. Očekivana objava izvješća: 25.05.2016. 24 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 11.05.2016. Datum zatvaranja: 27.05.2016. Očekivana objava izvješća: 24.06.2016. 6 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga dluke o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
Datum otvaranja: 10.05.2016. Datum zatvaranja: 10.06.2016. Očekivana objava izvješća: 14.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje u svezi nacrta prijedloga Odluke o načinu i obliku prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013
Datum otvaranja: 10.05.2016. Datum zatvaranja: 10.06.2016. Očekivana objava izvješća: 14.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja
Datum otvaranja: 10.05.2016. Datum zatvaranja: 10.06.2016. Očekivana objava izvješća: 30.06.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena