Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

175

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“
Datum otvaranja: 06.11.2015. Datum zatvaranja: 20.11.2015. Očekivana objava izvješća: 04.12.2015. 22 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Datum otvaranja: 04.11.2015. Datum zatvaranja: 04.12.2015. Očekivana objava izvješća: 23.12.2015. 3 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola
Datum otvaranja: 04.11.2015. Datum zatvaranja: 03.12.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju dokumentacije za izdavanje odobrenja za primjenu prilagodbe za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u izračunu najbolje procjene
Datum otvaranja: 04.11.2015. Datum zatvaranja: 25.11.2015. Očekivana objava izvješća: 22.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nacrt Pravilnika o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja
Datum otvaranja: 04.11.2015. Datum zatvaranja: 04.12.2015. Očekivana objava izvješća: 14.12.2015. 10 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o registru gospodarenja posebnim kategorijama otpada
Datum otvaranja: 03.11.2015. Datum zatvaranja: 04.12.2015. Očekivana objava izvješća: 24.12.2015. 18 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine
Datum otvaranja: 02.11.2015. Datum zatvaranja: 17.11.2015. Očekivana objava izvješća: 30.11.2015. 2 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska narodna banka Javno savjetovanje o Odluci o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012
Datum otvaranja: 02.11.2015. Datum zatvaranja: 05.11.2015. Očekivana objava izvješća: 05.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje/ društva za reosiguranje
Datum otvaranja: 30.10.2015. Datum zatvaranja: 28.11.2015. Očekivana objava izvješća: 28.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Datum otvaranja: 30.10.2015. Datum zatvaranja: 28.11.2015. Očekivana objava izvješća: 28.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena