Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7497

Otvorena savjetovanja

33

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“
Datum otvaranja: 26.08.2020. Datum zatvaranja: 10.09.2020. Očekivana objava izvješća: 11.09.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Obrazac naknadne procjene učinaka Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Datum otvaranja: 26.08.2020. Datum zatvaranja: 24.09.2020. Očekivana objava izvješća: 30.09.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
Datum otvaranja: 25.08.2020. Datum zatvaranja: 25.09.2020. Očekivana objava izvješća: 02.10.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama
Datum otvaranja: 25.08.2020. Datum zatvaranja: 31.08.2020. Očekivana objava izvješća: 30.09.2020. 199 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska vatrogasna zajednica Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice
Datum otvaranja: 25.08.2020. Datum zatvaranja: 25.09.2020. Očekivana objava izvješća: 30.09.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskor ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2020. godini
Datum otvaranja: 24.08.2020. Datum zatvaranja: 07.09.2020. Očekivana objava izvješća: 22.09.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Datum otvaranja: 24.08.2020. Datum zatvaranja: 08.09.2020. Očekivana objava izvješća: 15.09.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska vatrogasna zajednica Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
Datum otvaranja: 24.08.2020. Datum zatvaranja: 24.09.2020. Očekivana objava izvješća: 30.09.2020. 22 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska vatrogasna zajednica Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu programa i načina provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama
Datum otvaranja: 24.08.2020. Datum zatvaranja: 24.09.2020. Očekivana objava izvješća: 30.09.2020. 23 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska vatrogasna zajednica Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika
Datum otvaranja: 24.08.2020. Datum zatvaranja: 24.09.2020. Očekivana objava izvješća: 30.09.2020. 11 kom.
Izvješća objavljena