Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7531

Otvorena savjetovanja

48

Zatvorena savjetovanja

517

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6889

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o stavljanju izvan snage zakona o fondu za naknadu oduzete imovine, s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 17.06.2016. Datum zatvaranja: 01.07.2016. Očekivana objava izvješća: 31.08.2016. 2 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
Datum otvaranja: 17.06.2016. Datum zatvaranja: 04.07.2016. Očekivana objava izvješća: 15.07.2016. 13 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Savjetovanje o Izmjenama Pravilnika o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za izgradnju nuklearnog postrojenja
Datum otvaranja: 17.06.2016. Datum zatvaranja: 20.07.2016. Očekivana objava izvješća: 29.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu
Datum otvaranja: 17.06.2016. Datum zatvaranja: 04.07.2016. Očekivana objava izvješća: 18.07.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2021. godine
Datum otvaranja: 17.06.2016. Datum zatvaranja: 01.07.2016. Očekivana objava izvješća: 11.07.2016. 51 kom.
Izvješća objavljena
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2018. godine
Datum otvaranja: 17.06.2016. Datum zatvaranja: 01.07.2016. Očekivana objava izvješća: 11.07.2016. 82 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o provedbi mjere 16 „Suradnja“iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Datum otvaranja: 17.06.2016. Datum zatvaranja: 08.07.2016. Očekivana objava izvješća: 08.08.2016. 26 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnoga kurikuluma za umjetničko obrazovanje
Datum otvaranja: 16.06.2016. Datum zatvaranja: 15.11.2016. Očekivana objava izvješća: 28.02.2017. 4 kom.
Zatvoren
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Konačni prijedlog zakona o izmjeni zakona o udrugama
Datum otvaranja: 16.06.2016. Datum zatvaranja: 26.06.2016. Očekivana objava izvješća: 01.07.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje
Datum otvaranja: 16.06.2016. Datum zatvaranja: 17.07.2016. Očekivana objava izvješća: 31.08.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena