Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7430

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

368

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6809

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika
Datum otvaranja: 17.12.2015. Datum zatvaranja: 02.01.2016. Očekivana objava izvješća: 10.01.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta
Datum otvaranja: 17.12.2015. Datum zatvaranja: 02.01.2016. Očekivana objava izvješća: 10.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o poticanju ulaganja
Datum otvaranja: 17.12.2015. Datum zatvaranja: 03.01.2016. Očekivana objava izvješća: 12.01.2016. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Program osposobljavanja za upravljanje biciklom
Datum otvaranja: 16.12.2015. Datum zatvaranja: 07.01.2016. Očekivana objava izvješća: 14.01.2016. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
Datum otvaranja: 16.12.2015. Datum zatvaranja: 07.01.2016. Očekivana objava izvješća: 07.02.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 16.12.2015. Datum zatvaranja: 23.12.2015. Očekivana objava izvješća: 04.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o provedbi mjere 09 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 15.12.2015. Datum zatvaranja: 08.01.2016. Očekivana objava izvješća: 29.01.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska komora fizioterapeuta Javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta
Datum otvaranja: 15.12.2015. Datum zatvaranja: 30.12.2015. Očekivana objava izvješća: 01.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu podnošenja Zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama
Datum otvaranja: 14.12.2015. Datum zatvaranja: 12.01.2016. Očekivana objava izvješća: 12.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Datum otvaranja: 14.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 31.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena