Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
16.02.2021. 18.03.2021. 18.05.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse
16.02.2021. 18.03.2021. 18.05.2021. Otvoren Pogledaj
Povjerenik za informiranje Savjetovanje o Poslovniku o izmjenama i dopunama Poslovnika Povjerenika za informiranje
17.02.2021. 18.03.2021. 25.03.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
15.02.2021. 16.03.2021. 23.03.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«
01.03.2021. 15.03.2021. 30.03.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova ronjenjem
22.02.2021. 13.03.2021. 27.03.2021. Otvoren Pogledaj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Prijedlog Uredbe o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina
12.02.2021. 13.03.2021. 28.03.2021. Otvoren Pogledaj
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
12.02.2021. 13.03.2021. 28.03.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
10.02.2021. 12.03.2021. 19.03.2021. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa i uprave Savjetovanje o Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2021. godinu
23.02.2021. 10.03.2021. 24.03.2021. Otvoren Pogledaj