Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7431

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

366

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6812

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim-povlačnimmrežama koćama za rujan/listopad 2019.
Datum otvaranja: 28.08.2019. Datum zatvaranja: 06.09.2019. Očekivana objava izvješća: 10.09.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Datum otvaranja: 28.08.2019. Datum zatvaranja: 12.09.2019. Očekivana objava izvješća: 25.09.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina
Datum otvaranja: 28.08.2019. Datum zatvaranja: 12.09.2019. Očekivana objava izvješća: 25.09.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere, katastra nekretnina, registra zgrada, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena
Datum otvaranja: 28.08.2019. Datum zatvaranja: 30.09.2019. Očekivana objava izvješća: 23.10.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o registru geografskih imena
Datum otvaranja: 28.08.2019. Datum zatvaranja: 30.09.2019. Očekivana objava izvješća: 23.10.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Savjetovanje o sažetku Poziva "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada"
Datum otvaranja: 28.08.2019. Datum zatvaranja: 27.09.2019. Očekivana objava izvješća: 11.10.2019. 22 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
Datum otvaranja: 27.08.2019. Datum zatvaranja: 22.09.2019. Očekivana objava izvješća: 22.11.2019. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
Datum otvaranja: 27.08.2019. Datum zatvaranja: 10.09.2019. Očekivana objava izvješća: 10.10.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo obrane Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Datum otvaranja: 27.08.2019. Datum zatvaranja: 11.09.2019. Očekivana objava izvješća: 11.10.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
Datum otvaranja: 26.08.2019. Datum zatvaranja: 24.09.2019. Očekivana objava izvješća: 01.01.2020. 37 kom.
Izvješća objavljena