Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7462

Otvorena savjetovanja

38

Zatvorena savjetovanja

512

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6834

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane
Datum otvaranja: 08.07.2019. Datum zatvaranja: 19.07.2019. Očekivana objava izvješća: 29.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane
Datum otvaranja: 08.07.2019. Datum zatvaranja: 19.07.2019. Očekivana objava izvješća: 29.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira
Datum otvaranja: 08.07.2019. Datum zatvaranja: 19.07.2019. Očekivana objava izvješća: 29.07.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja
Datum otvaranja: 05.07.2019. Datum zatvaranja: 08.08.2019. Očekivana objava izvješća: 16.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata
Datum otvaranja: 05.07.2019. Datum zatvaranja: 20.07.2019. Očekivana objava izvješća: 31.08.2019. 22 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine
Datum otvaranja: 05.07.2019. Datum zatvaranja: 20.07.2019. Očekivana objava izvješća: 31.08.2019. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima
Datum otvaranja: 05.07.2019. Datum zatvaranja: 04.08.2019. Očekivana objava izvješća: 18.08.2019. 422 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 05.07.2019. Datum zatvaranja: 20.07.2019. Očekivana objava izvješća: 31.08.2019. 44 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Uredbe o prestanku važenja uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 93/15. i 70/16.)
Datum otvaranja: 05.07.2019. Datum zatvaranja: 18.07.2019. Očekivana objava izvješća: 10.08.2019. 2 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Državna geodetska uprava Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora
Datum otvaranja: 04.07.2019. Datum zatvaranja: 04.08.2019. Očekivana objava izvješća: 05.09.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena