Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7429

Otvorena savjetovanja

173

Zatvorena savjetovanja

372

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6807

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta
Datum otvaranja: 07.06.2017. Datum zatvaranja: 07.07.2017. Očekivana objava izvješća: 31.07.2017. 21 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za mjeriteljstvo Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije o nadzoru i označivanju predmeta od plemenitih kovina
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 21.06.2017. Očekivana objava izvješća: 28.06.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 05.07.2017. Očekivana objava izvješća: 01.12.2017. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 06.07.2017. Očekivana objava izvješća: 20.07.2017. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 05.07.2017. Očekivana objava izvješća: 05.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 04.07.2017. Očekivana objava izvješća: 04.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 04.07.2017. Očekivana objava izvješća: 04.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 04.07.2017. Očekivana objava izvješća: 04.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijendosih papira i ponovne uporabe
Datum otvaranja: 05.06.2017. Datum zatvaranja: 05.07.2017. Očekivana objava izvješća: 07.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Prijedloga II. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
Datum otvaranja: 02.06.2017. Datum zatvaranja: 16.06.2017. Očekivana objava izvješća: 20.06.2017. 43 kom.
Izvješća objavljena