Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7464

Otvorena savjetovanja

40

Zatvorena savjetovanja

512

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6834

Institucija
Naslov
Stanje
Državna geodetska uprava Savjetovanje o prijedlogu iskaza i nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
Datum otvaranja: 07.04.2016. Datum zatvaranja: 22.04.2016. Očekivana objava izvješća: 23.05.2016. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Datum otvaranja: 07.04.2016. Datum zatvaranja: 21.04.2016. Očekivana objava izvješća: 23.05.2016. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2015. godinu
Datum otvaranja: 07.04.2016. Datum zatvaranja: 06.05.2016. Očekivana objava izvješća: 31.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
Datum otvaranja: 06.04.2016. Datum zatvaranja: 06.05.2016. Očekivana objava izvješća: 06.06.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Iskaz o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Datum otvaranja: 06.04.2016. Datum zatvaranja: 06.05.2016. Očekivana objava izvješća: 27.05.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
Datum otvaranja: 05.04.2016. Datum zatvaranja: 05.05.2016. Očekivana objava izvješća: 31.05.2016. 136 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Pravilniku o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom
Datum otvaranja: 05.04.2016. Datum zatvaranja: 05.05.2016. Očekivana objava izvješća: 06.06.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga Pravilnika o termičkoj obradi otpada
Datum otvaranja: 05.04.2016. Datum zatvaranja: 05.05.2016. Očekivana objava izvješća: 06.06.2016. 16 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Javno savjetovanje o stručnoj studiji "Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Hrvatskoj"
Datum otvaranja: 04.04.2016. Datum zatvaranja: 04.05.2016. Očekivana objava izvješća: 23.05.2016. 24 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama
Datum otvaranja: 04.04.2016. Datum zatvaranja: 19.04.2016. Očekivana objava izvješća: 19.05.2016. 39 kom.
Izvješća objavljena