Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7422

Otvorena savjetovanja

172

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu podnošenja Zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama
Datum otvaranja: 14.12.2015. Datum zatvaranja: 12.01.2016. Očekivana objava izvješća: 12.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Datum otvaranja: 14.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 31.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
Datum otvaranja: 14.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 31.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva savjetovanje s zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o zaštiti od optičkog zračenja
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 15.01.2016. Očekivana objava izvješća: 05.02.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 10.01.2016. Očekivana objava izvješća: 01.03.2016. 17 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 28.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 28.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Datum otvaranja: 10.12.2015. Datum zatvaranja: 24.12.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata
Datum otvaranja: 10.12.2015. Datum zatvaranja: 10.01.2016. Očekivana objava izvješća: 09.02.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Nacrt prijedloga Pravilnika o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja i izvještavanja programa i financijskih planova javnih potreba u sportu
Datum otvaranja: 07.12.2015. Datum zatvaranja: 07.01.2016. Očekivana objava izvješća: 21.01.2016. 10 kom.
Izvješća objavljena