Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7429

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

371

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6807

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo unutarnjih poslova Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu rada i postupanja po pritužbama
Datum otvaranja: 15.10.2020. Datum zatvaranja: 13.11.2020. Očekivana objava izvješća: 13.12.2020. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013
Datum otvaranja: 13.10.2020. Datum zatvaranja: 27.10.2020. Očekivana objava izvješća: 27.11.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 09.10.2020. Datum zatvaranja: 23.10.2020. Očekivana objava izvješća: 23.11.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Obrazac prethodne procjene za Zakon o dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
Datum otvaranja: 09.10.2020. Datum zatvaranja: 23.10.2020. Očekivana objava izvješća: 23.11.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Datum otvaranja: 15.09.2020. Datum zatvaranja: 29.09.2020. Očekivana objava izvješća: 29.10.2020. 11 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
Datum otvaranja: 15.09.2020. Datum zatvaranja: 29.09.2020. Očekivana objava izvješća: 29.10.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Obrazac Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu
Datum otvaranja: 15.09.2020. Datum zatvaranja: 29.09.2020. Očekivana objava izvješća: 29.10.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
Datum otvaranja: 03.09.2020. Datum zatvaranja: 03.10.2020. Očekivana objava izvješća: 03.11.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Nacrt prijedloga Pravilnika o obradi biometrijskih podataka
Datum otvaranja: 01.09.2020. Datum zatvaranja: 30.09.2020. Očekivana objava izvješća: 31.10.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Pravilnik o izmjenama pravilnika o tehničkim pregledima vozila na cesti
Datum otvaranja: 08.06.2020. Datum zatvaranja: 14.06.2020. Očekivana objava izvješća: 21.06.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena