Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7455

Otvorena savjetovanja

58

Zatvorena savjetovanja

487

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6831

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a
Datum otvaranja: 28.01.2019. Datum zatvaranja: 16.02.2019. Očekivana objava izvješća: 01.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze
Datum otvaranja: 28.01.2019. Datum zatvaranja: 16.02.2019. Očekivana objava izvješća: 15.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta
Datum otvaranja: 28.01.2019. Datum zatvaranja: 16.02.2019. Očekivana objava izvješća: 01.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu
Datum otvaranja: 28.01.2019. Datum zatvaranja: 16.02.2019. Očekivana objava izvješća: 01.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Datum otvaranja: 25.01.2019. Datum zatvaranja: 13.02.2019. Očekivana objava izvješća: 22.02.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
Datum otvaranja: 25.01.2019. Datum zatvaranja: 13.02.2019. Očekivana objava izvješća: 22.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu
Datum otvaranja: 24.01.2019. Datum zatvaranja: 07.02.2019. Očekivana objava izvješća: 15.02.2019. 2 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
Datum otvaranja: 18.01.2019. Datum zatvaranja: 06.02.2019. Očekivana objava izvješća: 22.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izdavanju odobrena za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u
Datum otvaranja: 18.01.2019. Datum zatvaranja: 06.02.2019. Očekivana objava izvješća: 15.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om
Datum otvaranja: 18.01.2019. Datum zatvaranja: 06.02.2019. Očekivana objava izvješća: 15.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena