Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje
6 kom.
16.11.2018. 26.11.2018. 03.12.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
5 kom.
16.11.2018. 26.11.2018. 03.12.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
2 kom.
15.11.2018. 23.11.2018. 21.12.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
25 kom.
13.11.2018. 22.11.2018. 21.12.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak
13 kom.
13.11.2018. 27.11.2018. 17.12.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva financija
3 kom.
30.10.2018. 14.11.2018. 14.12.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Prijedlog Pravilnika o obvezi informiranja potrošača
0 kom.
30.10.2018. 29.11.2018. 28.12.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak
0 kom.
10.10.2018. 22.10.2018. 22.10.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
1 kom.
05.10.2018. 19.10.2018. 19.11.2018. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva financija
4 kom.
27.09.2018. 13.10.2018. 13.11.2018. Izvješća objavljena Pogledaj