Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu
08.02.2019. 28.02.2019. 10.03.2019. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva
08.02.2019. 28.02.2019. 10.03.2019. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Pravilniku o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo
08.02.2019. 09.03.2019. 01.04.2019. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o udjelima AIF-ova
08.02.2019. 22.02.2019. 10.03.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu, s Konačnim prijedlogom zakona
07.02.2019. 22.02.2019. 22.03.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
07.02.2019. 22.02.2019. 31.03.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture 07.02.2019. 14.02.2019. 15.02.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
07.02.2019. 22.02.2019. 31.03.2019. Otvoren Pogledaj
Državni zavod za statistiku Savjetovanje o Prijedlogu zakona o popisu poljoprivrede 2020.
06.02.2019. 07.03.2019. 11.03.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
06.02.2019. 14.02.2019. 07.03.2019. Zatvoren Pogledaj