Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o prijedlogu nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
03.03.2017. 06.04.2017. 06.06.2017. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a
03.03.2017. 06.04.2017. 06.05.2017. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima
03.03.2017. 06.04.2017. 06.05.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka
02.03.2017. 02.04.2017. 12.04.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije
02.03.2017. 02.04.2017. 12.04.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
02.03.2017. 22.03.2017. 21.04.2017. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o PRAVILNIKU O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI PRISTOJBI I NAKNADA ZA SLUŽBENE KONTROLE
28.02.2017. 29.03.2017. 08.04.2017. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Savjetovanje o prijedlogu nacrta Akcijskog plana za suzbijanje korupcije za 2017-2018 uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015 do 2020. Godinu
28.02.2017. 30.03.2017. 15.04.2017. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji
28.02.2017. 31.03.2017. 22.04.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nacrt prijedloga Iskaza za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
24.02.2017. 24.03.2017. 24.05.2017. Zatvoren Pogledaj