Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona i Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa
01.08.2019. 02.09.2019. 30.09.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006
01.08.2019. 31.08.2019. 31.10.2019. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
01.08.2019. 15.08.2019. 30.09.2019. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida
31.07.2019. 15.08.2019. 16.08.2019. Zatvoren Pogledaj
Državni inspektorat Savjetovanje o Pravilniku o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
31.07.2019. 14.08.2019. 31.08.2019. Zatvoren Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga
31.07.2019. 15.08.2019. 29.08.2019. Zatvoren Pogledaj