Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7531

Otvorena savjetovanja

48

Zatvorena savjetovanja

515

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

74

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6894

Institucija
Naslov
Stanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenim zabranama u slučaju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad središnjom drugom ugovornom stranom i uvjetima za određivanje stope konverzije te provođenje pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala odnosno povlačenje postojećih dionica ili drugih vlasničkih instrumenata u sanaciji središnje druge ugovorne strane
Datum otvaranja: 15.04.2024. Datum zatvaranja: 15.05.2024. Očekivana objava izvješća: 29.05.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Nacionalnoga kurikula predškole
Datum otvaranja: 15.04.2024. Datum zatvaranja: 15.05.2024. Očekivana objava izvješća: 14.06.2024. 155 kom.
Zatvoren
Ministarstvo obrane Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
Datum otvaranja: 15.04.2024. Datum zatvaranja: 30.04.2024. Očekivana objava izvješća: 31.05.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu osiguravanja prometa na željezničko cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge
Datum otvaranja: 15.04.2024. Datum zatvaranja: 15.05.2024. Očekivana objava izvješća: 14.06.2024. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o dopunama pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Datum otvaranja: 12.04.2024. Datum zatvaranja: 12.05.2024. Očekivana objava izvješća: 12.07.2024. 180 kom.
Zatvoren
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu
Datum otvaranja: 12.04.2024. Datum zatvaranja: 15.04.2024. Očekivana objava izvješća: 16.04.2024. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima
Datum otvaranja: 12.04.2024. Datum zatvaranja: 15.04.2024. Očekivana objava izvješća: 19.04.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Prijedlog Pravilnika o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Datum otvaranja: 12.04.2024. Datum zatvaranja: 17.04.2024. Očekivana objava izvješća: 24.04.2024. 6 kom.
Zatvoren
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi
Datum otvaranja: 12.04.2024. Datum zatvaranja: 28.04.2024. Očekivana objava izvješća: 10.05.2024. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu dopuna Sudskog poslovnika
Datum otvaranja: 11.04.2024. Datum zatvaranja: 16.04.2024. Očekivana objava izvješća: 21.04.2024. 1 kom.
Izvješća objavljena