Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7531

Otvorena savjetovanja

51

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6889

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o lokalnim izborima
Datum otvaranja: 09.08.2019. Datum zatvaranja: 24.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o državnim maticama
Datum otvaranja: 09.08.2019. Datum zatvaranja: 24.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o osobnom imenu
Datum otvaranja: 09.08.2019. Datum zatvaranja: 24.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o registru birača
Datum otvaranja: 09.08.2019. Datum zatvaranja: 24.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Datum otvaranja: 09.08.2019. Datum zatvaranja: 24.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa
Datum otvaranja: 09.08.2019. Datum zatvaranja: 24.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama
Datum otvaranja: 09.08.2019. Datum zatvaranja: 24.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama
Datum otvaranja: 09.08.2019. Datum zatvaranja: 24.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima
Datum otvaranja: 09.08.2019. Datum zatvaranja: 24.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Datum otvaranja: 09.08.2019. Datum zatvaranja: 24.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 3 kom.
Izvješća objavljena