Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7467

Otvorena savjetovanja

40

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6836

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka „Sjeverni Velebit“
Datum otvaranja: 09.05.2024. Datum zatvaranja: 07.06.2024. Očekivana objava izvješća: 23.06.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“
Datum otvaranja: 07.05.2024. Datum zatvaranja: 05.06.2024. Očekivana objava izvješća: 12.06.2024. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite
Datum otvaranja: 06.05.2024. Datum zatvaranja: 05.06.2024. Očekivana objava izvješća: 05.07.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Odluci o donošenju Nastavnog programa za stjecanje andragoških kompetencija za poučavanje temeljnih vještina u obrazovanju odraslih
Datum otvaranja: 06.05.2024. Datum zatvaranja: 05.06.2024. Očekivana objava izvješća: 05.07.2024. 4 kom.
Zatvoren
Ministarstvo hrvatskih branitelja Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Datum otvaranja: 03.05.2024. Datum zatvaranja: 03.06.2024. Očekivana objava izvješća: 03.07.2024. 0 kom.
Zatvoren
Hrvatska vatrogasna zajednica Prijedlog Pravilnika o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca
Datum otvaranja: 03.05.2024. Datum zatvaranja: 03.06.2024. Očekivana objava izvješća: 03.07.2024. 90 kom.
Zatvoren
Ministarstvo hrvatskih branitelja Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava
Datum otvaranja: 03.05.2024. Datum zatvaranja: 03.06.2024. Očekivana objava izvješća: 03.07.2024. 0 kom.
Zatvoren
Hrvatska vatrogasna zajednica Pravilnik o kriterijima za određivanje područja odgovornosti i područja djelovanja postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva, vatrogasne intervencije te načine određivanja vatrogasne opreme i broja vatrogasaca koji moraju biti u vatrogasnoj postrojbi
Datum otvaranja: 03.05.2024. Datum zatvaranja: 03.06.2024. Očekivana objava izvješća: 03.07.2024. 30 kom.
Zatvoren
Hrvatska vatrogasna zajednica Pravilnik o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane
Datum otvaranja: 03.05.2024. Datum zatvaranja: 03.06.2024. Očekivana objava izvješća: 03.07.2024. 32 kom.
Zatvoren
Hrvatska vatrogasna zajednica Pravilnik o uvjetima za stjecanje vatrogasnih zvanja, oznake vatrogasnih zvanja, funkcionalne oznake radnog mjesta, promaknuća i napredovanje kroz vatrogasna zvanja, uvjeti i način prevođenja stečenih vatrogasnih zvanja u nova vatrogasna zvanja
Datum otvaranja: 03.05.2024. Datum zatvaranja: 03.06.2024. Očekivana objava izvješća: 03.07.2024. 45 kom.
Zatvoren