Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

516

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6886

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
Datum otvaranja: 22.05.2018. Datum zatvaranja: 01.06.2018. Očekivana objava izvješća: 01.07.2018. 22 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju
Datum otvaranja: 22.05.2018. Datum zatvaranja: 06.06.2018. Očekivana objava izvješća: 13.06.2018. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o priijedlogu Uredbe o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 22.05.2018. Datum zatvaranja: 21.06.2018. Očekivana objava izvješća: 27.06.2018. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu
Datum otvaranja: 21.05.2018. Datum zatvaranja: 15.06.2018. Očekivana objava izvješća: 22.06.2018. 291 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja
Datum otvaranja: 21.05.2018. Datum zatvaranja: 21.06.2018. Očekivana objava izvješća: 16.07.2018. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu
Datum otvaranja: 21.05.2018. Datum zatvaranja: 15.06.2018. Očekivana objava izvješća: 22.06.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece sa konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 21.05.2018. Datum zatvaranja: 05.06.2018. Očekivana objava izvješća: 15.06.2018. 11 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
Datum otvaranja: 21.05.2018. Datum zatvaranja: 20.06.2018. Očekivana objava izvješća: 20.06.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.
Datum otvaranja: 19.05.2018. Datum zatvaranja: 26.05.2018. Očekivana objava izvješća: 15.06.2018. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o registru postupaka stečaja potrošača
Datum otvaranja: 18.05.2018. Datum zatvaranja: 05.06.2018. Očekivana objava izvješća: 11.06.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena