Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7522

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

523

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

76

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6880

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, u okviru podmjere 6.4. „Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti“, mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 26.03.2018. Datum zatvaranja: 10.04.2018. Očekivana objava izvješća: 30.04.2018. 62 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Datum otvaranja: 26.03.2018. Datum zatvaranja: 10.04.2018. Očekivana objava izvješća: 30.04.2018. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija
Datum otvaranja: 26.03.2018. Datum zatvaranja: 26.04.2018. Očekivana objava izvješća: 25.05.2018. 35 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
Datum otvaranja: 26.03.2018. Datum zatvaranja: 14.04.2018. Očekivana objava izvješća: 28.04.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove
Datum otvaranja: 26.03.2018. Datum zatvaranja: 06.04.2018. Očekivana objava izvješća: 09.04.2018. 28 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o zakladama
Datum otvaranja: 23.03.2018. Datum zatvaranja: 23.04.2018. Očekivana objava izvješća: 02.05.2018. 29 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada
Datum otvaranja: 21.03.2018. Datum zatvaranja: 20.04.2018. Očekivana objava izvješća: 20.05.2018. 26 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/556 оd 24. ožujka 2017. o detaljnim aranžmanima o postupcima inspekcije dobre kliničke prakse u skladu s Uredbom (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
Datum otvaranja: 20.03.2018. Datum zatvaranja: 30.03.2018. Očekivana objava izvješća: 30.04.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
Datum otvaranja: 19.03.2018. Datum zatvaranja: 19.04.2018. Očekivana objava izvješća: 03.05.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 16.03.2018. Datum zatvaranja: 02.04.2018. Očekivana objava izvješća: 30.04.2018. 41 kom.
Izvješća objavljena