Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7472

Otvorena savjetovanja

44

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6837

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice
Datum otvaranja: 03.08.2017. Datum zatvaranja: 18.08.2017. Očekivana objava izvješća: 22.08.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
Datum otvaranja: 03.08.2017. Datum zatvaranja: 18.08.2017. Očekivana objava izvješća: 21.08.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica
Datum otvaranja: 03.08.2017. Datum zatvaranja: 18.08.2017. Očekivana objava izvješća: 18.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
Datum otvaranja: 03.08.2017. Datum zatvaranja: 18.08.2017. Očekivana objava izvješća: 25.08.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zeinteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o jestivim uljima i mastima
Datum otvaranja: 03.08.2017. Datum zatvaranja: 04.09.2017. Očekivana objava izvješća: 25.09.2017. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (neaktivna) Obrazac prethodne procjene Nacrta prijedloga zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 03.08.2017. Datum zatvaranja: 18.08.2017. Očekivana objava izvješća: 24.08.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Datum otvaranja: 03.08.2017. Datum zatvaranja: 03.09.2017. Očekivana objava izvješća: 03.10.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izvješće o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2016. godini, s rekapitulacijom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Datum otvaranja: 02.08.2017. Datum zatvaranja: 02.09.2017. Očekivana objava izvješća: 08.09.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“
Datum otvaranja: 02.08.2017. Datum zatvaranja: 31.08.2017. Očekivana objava izvješća: 08.09.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) Nacrt prijedloga pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
Datum otvaranja: 02.08.2017. Datum zatvaranja: 03.09.2017. Očekivana objava izvješća: 18.09.2017. 105 kom.
Izvješća objavljena