Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7517

Otvorena savjetovanja

44

Zatvorena savjetovanja

519

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo uprave (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o zakladama
Datum otvaranja: 23.03.2018. Datum zatvaranja: 23.04.2018. Očekivana objava izvješća: 02.05.2018. 29 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada
Datum otvaranja: 21.03.2018. Datum zatvaranja: 20.04.2018. Očekivana objava izvješća: 20.05.2018. 26 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/556 оd 24. ožujka 2017. o detaljnim aranžmanima o postupcima inspekcije dobre kliničke prakse u skladu s Uredbom (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
Datum otvaranja: 20.03.2018. Datum zatvaranja: 30.03.2018. Očekivana objava izvješća: 30.04.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
Datum otvaranja: 19.03.2018. Datum zatvaranja: 19.04.2018. Očekivana objava izvješća: 03.05.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Datum otvaranja: 16.03.2018. Datum zatvaranja: 02.04.2018. Očekivana objava izvješća: 30.04.2018. 41 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o prethodnoj procjeni Nacrta prijedloga zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju
Datum otvaranja: 16.03.2018. Datum zatvaranja: 31.03.2018. Očekivana objava izvješća: 06.04.2018. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata
Datum otvaranja: 14.03.2018. Datum zatvaranja: 29.03.2018. Očekivana objava izvješća: 05.04.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog Uredbe o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 14.03.2018. Datum zatvaranja: 24.03.2018. Očekivana objava izvješća: 30.03.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije UREDBA O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
Datum otvaranja: 13.03.2018. Datum zatvaranja: 29.03.2018. Očekivana objava izvješća: 04.04.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
Datum otvaranja: 08.03.2018. Datum zatvaranja: 23.03.2018. Očekivana objava izvješća: 23.04.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena