Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7425

Otvorena savjetovanja

175

Zatvorena savjetovanja

374

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6799

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Obrazac zakonodavnih aktivnosti za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 28.02.2024. Datum zatvaranja: 04.03.2024. Očekivana objava izvješća: 11.03.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika
Datum otvaranja: 28.02.2024. Datum zatvaranja: 04.03.2024. Očekivana objava izvješća: 11.03.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa i uprave (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom
Datum otvaranja: 28.02.2024. Datum zatvaranja: 04.03.2024. Očekivana objava izvješća: 11.03.2024. 4 kom.
Izvješća objavljena
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi
Datum otvaranja: 28.02.2024. Datum zatvaranja: 14.03.2024. Očekivana objava izvješća: 18.03.2024. 11 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o postupku za ostvarenje prava na naknadu štete nastale provedbom mjera sprječavanja i kontrole bolesti životinja
Datum otvaranja: 27.02.2024. Datum zatvaranja: 26.03.2024. Očekivana objava izvješća: 28.03.2024. 4 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (neaktivna) Nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva za razdoblje do 2027. godine
Datum otvaranja: 27.02.2024. Datum zatvaranja: 28.03.2024. Očekivana objava izvješća: 12.04.2024. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede (neaktivna) Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Datum otvaranja: 27.02.2024. Datum zatvaranja: 07.03.2024. Očekivana objava izvješća: 21.03.2024. 0 kom.
Čeka odobravanje izvještaja
Ministarstvo obrane Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o načinu provedbe te vrstama i razinama vojne izobrazbe pričuvnih dočasnika i časnika
Datum otvaranja: 26.02.2024. Datum zatvaranja: 27.03.2024. Očekivana objava izvješća: 26.04.2024. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (neaktivna) Nacrt Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske do 2027.
Datum otvaranja: 26.02.2024. Datum zatvaranja: 12.03.2024. Očekivana objava izvješća: 12.04.2024. 55 kom.
Zatvoren
Ministarstvo obrane Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
Datum otvaranja: 26.02.2024. Datum zatvaranja: 27.03.2024. Očekivana objava izvješća: 26.04.2024. 0 kom.
Izvješća objavljena