Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
23.05.2017. 21.06.2017. 15.07.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godini
23.05.2017. 07.06.2017. 06.07.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
23.05.2017. 22.06.2017. 30.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
22.05.2017. 07.06.2017. 19.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
22.05.2017. 21.06.2017. 31.08.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
22.05.2017. 06.06.2017. 06.07.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Prijedlog o izmjeni pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolovana moru i registru povlastica
19.05.2017. 05.06.2017. 12.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
19.05.2017. 03.06.2017. 30.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022.
19.05.2017. 03.06.2017. 10.06.2017. Otvoren Pogledaj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine
19.05.2017. 03.06.2017. 10.06.2017. Otvoren Pogledaj