Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj
15.12.2017. 29.12.2017. 02.01.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
15.12.2017. 29.12.2017. 05.01.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
15.12.2017. 15.01.2018. 31.01.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću na Prijedlog Pravilnika o službenim kontrolama vina, grožđa mošta, soka od grožđa, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina
15.12.2017. 15.01.2018. 31.01.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Savjetovanje o prethodnoj procjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima
14.12.2017. 28.12.2017. 03.01.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama
14.12.2017. 29.12.2017. 29.01.2018. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmijenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
14.12.2017. 26.12.2017. 08.01.2018. Otvoren Pogledaj
Ministarstvo unutarnjih poslova Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela
14.12.2017. 14.01.2018. 16.01.2018. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu upute za primjenu kontnog plana za leasing društava
14.12.2017. 20.12.2017. 24.12.2017. Otvoren Pogledaj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
13.12.2017. 20.12.2017. 24.12.2017. Otvoren Pogledaj