Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7472

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6837

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o programu izobrazbe, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor
Datum otvaranja: 09.09.2015. Datum zatvaranja: 30.09.2015. Očekivana objava izvješća: 30.10.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
Datum otvaranja: 08.09.2015. Datum zatvaranja: 23.09.2015. Očekivana objava izvješća: 28.09.2015. 20 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
Datum otvaranja: 08.09.2015. Datum zatvaranja: 23.09.2015. Očekivana objava izvješća: 28.09.2015. 12 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima
Datum otvaranja: 07.09.2015. Datum zatvaranja: 22.09.2015. Očekivana objava izvješća: 01.10.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže
Datum otvaranja: 07.09.2015. Datum zatvaranja: 22.09.2015. Očekivana objava izvješća: 01.10.2015. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo zdravstva Javna rasprava o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe
Datum otvaranja: 07.09.2015. Datum zatvaranja: 07.10.2015. Očekivana objava izvješća: 12.10.2015. 50 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Savjetovanje o nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
Datum otvaranja: 04.09.2015. Datum zatvaranja: 04.10.2015. Očekivana objava izvješća: 12.10.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo uprave (neaktivna) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 31.08.2015. Datum zatvaranja: 15.09.2015. Očekivana objava izvješća: 30.09.2015. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Uredbi o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda
Datum otvaranja: 31.08.2015. Datum zatvaranja: 15.09.2015. Očekivana objava izvješća: 01.10.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
Datum otvaranja: 28.08.2015. Datum zatvaranja: 28.09.2015. Očekivana objava izvješća: 15.10.2015. 2 kom.
Izvješća objavljena