Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7472

Otvorena savjetovanja

43

Zatvorena savjetovanja

514

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6837

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
Datum otvaranja: 29.07.2015. Datum zatvaranja: 13.08.2015. Očekivana objava izvješća: 30.09.2015. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Datum otvaranja: 27.07.2015. Datum zatvaranja: 17.08.2015. Očekivana objava izvješća: 01.09.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
Datum otvaranja: 27.07.2015. Datum zatvaranja: 11.08.2015. Očekivana objava izvješća: 25.08.2015. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
Datum otvaranja: 27.07.2015. Datum zatvaranja: 11.08.2015. Očekivana objava izvješća: 25.08.2015. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, s Konačnim prijedlogom Zakona
Datum otvaranja: 24.07.2015. Datum zatvaranja: 23.08.2015. Očekivana objava izvješća: 23.09.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o ekološkoj mreži
Datum otvaranja: 23.07.2015. Datum zatvaranja: 23.08.2015. Očekivana objava izvješća: 23.09.2015. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Javna rasprava o Iskazu o procjeni učinaka propisa te Nacrtu prijedloga Zakona o upravnim pristojbama
Datum otvaranja: 23.07.2015. Datum zatvaranja: 06.08.2015. Očekivana objava izvješća: 24.08.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva (neaktivna) Nacrt javnog poziva za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija
Datum otvaranja: 23.07.2015. Datum zatvaranja: 21.08.2015. Očekivana objava izvješća: 04.09.2015. 48 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
Datum otvaranja: 22.07.2015. Datum zatvaranja: 22.08.2015. Očekivana objava izvješća: 15.09.2015. 21 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav
Datum otvaranja: 22.07.2015. Datum zatvaranja: 06.08.2015. Očekivana objava izvješća: 04.09.2015. 137 kom.
Izvješća objavljena