Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7531

Otvorena savjetovanja

48

Zatvorena savjetovanja

515

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

74

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6894

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Nacrt Pravilnika o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja
Datum otvaranja: 04.11.2015. Datum zatvaranja: 04.12.2015. Očekivana objava izvješća: 14.12.2015. 10 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći
Datum otvaranja: 15.10.2015. Datum zatvaranja: 28.10.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći
Datum otvaranja: 15.10.2015. Datum zatvaranja: 28.10.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije
Datum otvaranja: 15.10.2015. Datum zatvaranja: 28.10.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći
Datum otvaranja: 15.10.2015. Datum zatvaranja: 28.10.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad
Datum otvaranja: 15.10.2015. Datum zatvaranja: 28.10.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija
Datum otvaranja: 15.10.2015. Datum zatvaranja: 28.10.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta
Datum otvaranja: 14.10.2015. Datum zatvaranja: 29.10.2015. Očekivana objava izvješća: 29.12.2015. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o obveznom savjetovanju
Datum otvaranja: 14.10.2015. Datum zatvaranja: 29.10.2015. Očekivana objava izvješća: 29.12.2015. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Savjetovanje o Pravilniku o načinu pribavljanja mišljenja djeteta
Datum otvaranja: 14.10.2015. Datum zatvaranja: 29.10.2015. Očekivana objava izvješća: 29.12.2015. 1 kom.
Izvješća objavljena