Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7501

Otvorena savjetovanja

35

Zatvorena savjetovanja

518

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 10.08.2017. Datum zatvaranja: 09.09.2017. Očekivana objava izvješća: 09.10.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM
Datum otvaranja: 11.07.2017. Datum zatvaranja: 04.08.2017. Očekivana objava izvješća: 19.08.2017. 106 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
Datum otvaranja: 20.01.2017. Datum zatvaranja: 27.01.2017. Očekivana objava izvješća: 31.01.2017. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Prijedlog Plana normativnih aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2017. godinu
Datum otvaranja: 28.11.2016. Datum zatvaranja: 14.12.2016. Očekivana objava izvješća: 19.12.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 22.11.2016. Datum zatvaranja: 28.11.2016. Očekivana objava izvješća: 30.11.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“
Datum otvaranja: 29.08.2016. Datum zatvaranja: 13.09.2016. Očekivana objava izvješća: 20.09.2016. 33 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije STRATEGIJA REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2020. GODINE
Datum otvaranja: 27.07.2016. Datum zatvaranja: 04.09.2016. Očekivana objava izvješća: 19.09.2016. 51 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Savjetovanje o nacrtu Prijedloga Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014, 23/2015 i 129/2015)
Datum otvaranja: 18.07.2016. Datum zatvaranja: 25.07.2016. Očekivana objava izvješća: 27.07.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
Datum otvaranja: 27.06.2016. Datum zatvaranja: 12.07.2016. Očekivana objava izvješća: 18.07.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Datum otvaranja: 02.02.2016. Datum zatvaranja: 18.02.2016. Očekivana objava izvješća: 23.02.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena