Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7429

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

371

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6807

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 08.08.2019. Datum zatvaranja: 23.08.2019. Očekivana objava izvješća: 06.09.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Datum otvaranja: 08.08.2019. Datum zatvaranja: 23.08.2019. Očekivana objava izvješća: 27.08.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 08.08.2019. Datum zatvaranja: 23.08.2019. Očekivana objava izvješća: 06.09.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 08.08.2019. Datum zatvaranja: 22.08.2019. Očekivana objava izvješća: 20.09.2019. 68 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o protuminskom djelovanju, s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 08.08.2019. Datum zatvaranja: 22.08.2019. Očekivana objava izvješća: 22.09.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 08.08.2019. Datum zatvaranja: 23.08.2019. Očekivana objava izvješća: 06.09.2019. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 08.08.2019. Datum zatvaranja: 23.08.2019. Očekivana objava izvješća: 06.09.2019. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 08.08.2019. Datum zatvaranja: 23.08.2019. Očekivana objava izvješća: 06.09.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva, s konačnim prijedlogom Zakona
Datum otvaranja: 07.08.2019. Datum zatvaranja: 22.08.2019. Očekivana objava izvješća: 05.09.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo kulture (neaktivna) PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI, S NACRTOM KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA
Datum otvaranja: 07.08.2019. Datum zatvaranja: 22.08.2019. Očekivana objava izvješća: 22.10.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena