Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7512

Otvorena savjetovanja

41

Zatvorena savjetovanja

517

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6879

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Savjetovanje o Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
Datum otvaranja: 13.12.2019. Datum zatvaranja: 27.12.2019. Očekivana objava izvješća: 15.01.2020. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
Datum otvaranja: 13.12.2019. Datum zatvaranja: 27.12.2019. Očekivana objava izvješća: 15.01.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu provedbenog programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, malarije, streptokokne bolesti, haempohilus influenzae – invazivne bolesti, meningokokne bolesti i HPV infekcije u 2020. godini
Datum otvaranja: 13.12.2019. Datum zatvaranja: 28.12.2019. Očekivana objava izvješća: 28.02.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu provedbenog programa obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2020. godini protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubele, tuberkuloze, hepatitisa B, bolesti izazvanih s Haemophilus infl. tipa B i pneumokokne bolesti
Datum otvaranja: 13.12.2019. Datum zatvaranja: 28.12.2019. Očekivana objava izvješća: 28.02.2020. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
Datum otvaranja: 13.12.2019. Datum zatvaranja: 27.12.2019. Očekivana objava izvješća: 15.01.2020. 27 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu
Datum otvaranja: 12.12.2019. Datum zatvaranja: 22.12.2019. Očekivana objava izvješća: 07.01.2020. 3 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji
Datum otvaranja: 12.12.2019. Datum zatvaranja: 15.01.2020. Očekivana objava izvješća: 21.02.2020. 22 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
Datum otvaranja: 12.12.2019. Datum zatvaranja: 15.01.2020. Očekivana objava izvješća: 21.02.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zaineteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
Datum otvaranja: 12.12.2019. Datum zatvaranja: 27.12.2019. Očekivana objava izvješća: 10.01.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zaineteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama
Datum otvaranja: 12.12.2019. Datum zatvaranja: 27.12.2019. Očekivana objava izvješća: 10.01.2020. 1 kom.
Izvješća objavljena