Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7467

Otvorena savjetovanja

40

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6836

Institucija
Naslov
Stanje
Državni inspektorat Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Naputka o načinu rada građevinske inspekcije
Datum otvaranja: 06.03.2020. Datum zatvaranja: 21.03.2020. Očekivana objava izvješća: 23.03.2020. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog programa potpora za organizaciju manifestacija u poljoprivredi u 2020. godini te provedbu programa udruga
Datum otvaranja: 06.03.2020. Datum zatvaranja: 23.03.2020. Očekivana objava izvješća: 23.04.2020. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi
Datum otvaranja: 06.03.2020. Datum zatvaranja: 05.04.2020. Očekivana objava izvješća: 20.04.2020. 65 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena i dopune Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Datum otvaranja: 06.03.2020. Datum zatvaranja: 10.03.2020. Očekivana objava izvješća: 11.03.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o prijedlogu Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470 - 790 MHz
Datum otvaranja: 06.03.2020. Datum zatvaranja: 21.03.2020. Očekivana objava izvješća: 06.04.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe
Datum otvaranja: 05.03.2020. Datum zatvaranja: 04.04.2020. Očekivana objava izvješća: 30.04.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni
Datum otvaranja: 05.03.2020. Datum zatvaranja: 20.03.2020. Očekivana objava izvješća: 27.03.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
Datum otvaranja: 05.03.2020. Datum zatvaranja: 26.03.2020. Očekivana objava izvješća: 26.05.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica
Datum otvaranja: 05.03.2020. Datum zatvaranja: 17.03.2020. Očekivana objava izvješća: 20.03.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja
Datum otvaranja: 05.03.2020. Datum zatvaranja: 17.03.2020. Očekivana objava izvješća: 20.03.2020. 0 kom.
Izvješća objavljena