Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7455

Otvorena savjetovanja

137

Zatvorena savjetovanja

408

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6831

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 10.03.2019. Očekivana objava izvješća: 30.03.2019. 8 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o prijenosu upravljanja AIF-om
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 22.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 28.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 22.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 28.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o udjelima AIF-ova
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 22.02.2019. Očekivana objava izvješća: 10.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Datum otvaranja: 08.02.2019. Datum zatvaranja: 07.03.2019. Očekivana objava izvješća: 22.03.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture
Datum otvaranja: 07.02.2019. Datum zatvaranja: 14.02.2019. Očekivana objava izvješća: 15.02.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 07.02.2019. Datum zatvaranja: 22.02.2019. Očekivana objava izvješća: 22.03.2019. 82 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 07.02.2019. Datum zatvaranja: 22.02.2019. Očekivana objava izvješća: 31.03.2019. 301 kom.
Izvješća objavljena