Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7466

Otvorena savjetovanja

42

Zatvorena savjetovanja

511

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6835

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
Datum otvaranja: 24.02.2016. Datum zatvaranja: 24.03.2016. Očekivana objava izvješća: 15.04.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog naputka o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj112
Datum otvaranja: 23.02.2016. Datum zatvaranja: 23.03.2016. Očekivana objava izvješća: 31.03.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt prijedloga Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
Datum otvaranja: 23.02.2016. Datum zatvaranja: 09.03.2016. Očekivana objava izvješća: 10.03.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Datum otvaranja: 23.02.2016. Datum zatvaranja: 23.03.2016. Očekivana objava izvješća: 23.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava, s Konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 23.02.2016. Datum zatvaranja: 24.03.2016. Očekivana objava izvješća: 22.04.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva
Datum otvaranja: 23.02.2016. Datum zatvaranja: 23.03.2016. Očekivana objava izvješća: 01.04.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava
Datum otvaranja: 22.02.2016. Datum zatvaranja: 23.03.2016. Očekivana objava izvješća: 22.04.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije s konačnim prijedlogom zakona
Datum otvaranja: 19.02.2016. Datum zatvaranja: 04.03.2016. Očekivana objava izvješća: 04.03.2016. 4 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (neaktivna) JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ I NACRTU PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA
Datum otvaranja: 18.02.2016. Datum zatvaranja: 01.04.2016. Očekivana objava izvješća: 01.06.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Datum otvaranja: 18.02.2016. Datum zatvaranja: 04.03.2016. Očekivana objava izvješća: 01.04.2016. 49 kom.
Izvješća objavljena