Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7422

Otvorena savjetovanja

172

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo turizma (neaktivna) Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 25.03.2019. Datum zatvaranja: 24.04.2019. Očekivana objava izvješća: 08.05.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Datum otvaranja: 25.03.2019. Datum zatvaranja: 25.04.2019. Očekivana objava izvješća: 31.05.2019. 30 kom.
Zatvoren
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Nacrt prijedloga Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom
Datum otvaranja: 25.03.2019. Datum zatvaranja: 25.04.2019. Očekivana objava izvješća: 20.05.2019. 27 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova
Datum otvaranja: 22.03.2019. Datum zatvaranja: 20.04.2019. Očekivana objava izvješća: 20.05.2019. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Prijedlog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Datum otvaranja: 22.03.2019. Datum zatvaranja: 21.04.2019. Očekivana objava izvješća: 05.05.2019. 169 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica
Datum otvaranja: 22.03.2019. Datum zatvaranja: 29.03.2019. Očekivana objava izvješća: 19.04.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjene Pravilnika o o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
Datum otvaranja: 22.03.2019. Datum zatvaranja: 06.04.2019. Očekivana objava izvješća: 26.04.2019. 7 kom.
Zatvoren
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Datum otvaranja: 22.03.2019. Datum zatvaranja: 27.03.2019. Očekivana objava izvješća: 17.04.2019. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 20.03.2019. Datum zatvaranja: 19.04.2019. Očekivana objava izvješća: 01.06.2019. 14 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 20.03.2019. Datum zatvaranja: 19.04.2019. Očekivana objava izvješća: 01.06.2019. 24 kom.
Izvješća objavljena