Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7473

Otvorena savjetovanja

34

Zatvorena savjetovanja

522

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

78

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6839

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (neaktivna) Tehnički propis za građevinske konstrukcije
Datum otvaranja: 07.03.2016. Datum zatvaranja: 21.03.2016. Očekivana objava izvješća: 21.04.2016. 41 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
Datum otvaranja: 04.03.2016. Datum zatvaranja: 21.03.2016. Očekivana objava izvješća: 13.04.2016. 0 kom.
Zatvoren
Ministarstvo gospodarstva (neaktivna) Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o javnoj nabavi
Datum otvaranja: 03.03.2016. Datum zatvaranja: 02.04.2016. Očekivana objava izvješća: 18.04.2016. 6 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112
Datum otvaranja: 29.02.2016. Datum zatvaranja: 29.03.2016. Očekivana objava izvješća: 31.03.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting
Datum otvaranja: 26.02.2016. Datum zatvaranja: 25.03.2016. Očekivana objava izvješća: 25.04.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
Datum otvaranja: 25.02.2016. Datum zatvaranja: 25.03.2016. Očekivana objava izvješća: 31.03.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj (uključuje Odluke usvojene 2009.-2013. godine)
Datum otvaranja: 24.02.2016. Datum zatvaranja: 25.03.2016. Očekivana objava izvješća: 30.03.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
Datum otvaranja: 24.02.2016. Datum zatvaranja: 24.03.2016. Očekivana objava izvješća: 15.04.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog naputka o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj112
Datum otvaranja: 23.02.2016. Datum zatvaranja: 23.03.2016. Očekivana objava izvješća: 31.03.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt prijedloga Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
Datum otvaranja: 23.02.2016. Datum zatvaranja: 09.03.2016. Očekivana objava izvješća: 10.03.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena