Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7501

Otvorena savjetovanja

35

Zatvorena savjetovanja

518

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom Zakona
Datum otvaranja: 13.04.2016. Datum zatvaranja: 13.05.2016. Očekivana objava izvješća: 01.06.2016. 26 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o računu za plaćanje potrošača
Datum otvaranja: 13.04.2016. Datum zatvaranja: 11.05.2016. Očekivana objava izvješća: 11.06.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) Javno savjetovanje o nacrtu Sažetka Poziva za dostavu projektnih prijedloga ''Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći'' u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć (OP FEAD)
Datum otvaranja: 12.04.2016. Datum zatvaranja: 22.04.2016. Očekivana objava izvješća: 01.06.2016. 35 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) JAVNO SAVJETOVANJE ZA NACRT SAŽETKA POZIVA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. „OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA“
Datum otvaranja: 12.04.2016. Datum zatvaranja: 22.04.2016. Očekivana objava izvješća: 01.06.2016. 24 kom.
Izvješća objavljena
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (neaktivna) Prijedlog pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite
Datum otvaranja: 11.04.2016. Datum zatvaranja: 11.05.2016. Očekivana objava izvješća: 20.05.2016. 30 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travanja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ
Datum otvaranja: 11.04.2016. Datum zatvaranja: 25.04.2016. Očekivana objava izvješća: 25.05.2016. 9 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Iskaz o procjeni učinaka propisa za Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
Datum otvaranja: 08.04.2016. Datum zatvaranja: 09.05.2016. Očekivana objava izvješća: 16.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Savjetovanje o prijedlogu iskaza i nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
Datum otvaranja: 07.04.2016. Datum zatvaranja: 22.04.2016. Očekivana objava izvješća: 23.05.2016. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Nacrt Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Datum otvaranja: 07.04.2016. Datum zatvaranja: 21.04.2016. Očekivana objava izvješća: 23.05.2016. 8 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (neaktivna) Javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2015. godinu
Datum otvaranja: 07.04.2016. Datum zatvaranja: 06.05.2016. Očekivana objava izvješća: 31.05.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena