Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7424

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

375

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6798

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
Datum otvaranja: 18.02.2016. Datum zatvaranja: 18.03.2016. Očekivana objava izvješća: 18.04.2016. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o koncesijama
Datum otvaranja: 19.01.2016. Datum zatvaranja: 18.02.2016. Očekivana objava izvješća: 18.03.2016. 35 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni zakona o faktoringu
Datum otvaranja: 18.01.2016. Datum zatvaranja: 18.02.2016. Očekivana objava izvješća: 18.03.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Datum otvaranja: 15.01.2016. Datum zatvaranja: 01.02.2016. Očekivana objava izvješća: 01.03.2016. 18 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o kriterijima za imenovanje osobe za nepravilnosti, obvezama i načinu postupanja osobe za nepravilnosti, načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima
Datum otvaranja: 13.01.2016. Datum zatvaranja: 02.02.2016. Očekivana objava izvješća: 02.03.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinka propisa za Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva EU
Datum otvaranja: 13.01.2016. Datum zatvaranja: 05.02.2016. Očekivana objava izvješća: 13.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi sa dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a
Datum otvaranja: 12.01.2016. Datum zatvaranja: 31.01.2016. Očekivana objava izvješća: 08.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Datum otvaranja: 05.01.2016. Datum zatvaranja: 26.01.2016. Očekivana objava izvješća: 26.02.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
Datum otvaranja: 31.12.2015. Datum zatvaranja: 22.01.2016. Očekivana objava izvješća: 22.02.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
Datum otvaranja: 29.12.2015. Datum zatvaranja: 20.01.2016. Očekivana objava izvješća: 20.02.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena