Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Prijedlog Okvira nacionalnoga kurikuluma
68 kom.
27.04.2016. 27.05.2016. 13.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu.
9 kom.
26.04.2016. 10.05.2016. 17.05.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo poljoprivrede PRAVILNIK O DRŽAVNIM POTPORAMA SEKTORU POLJOPRIVREDE I RURALNOM RAZVOJU
1 kom.
25.04.2016. 10.05.2016. 27.05.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu Trećeg izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2013. - prosinac 2014. godine
0 kom.
25.04.2016. 25.05.2016. 18.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
0 kom.
22.04.2016. 22.05.2016. 10.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
0 kom.
22.04.2016. 09.05.2016. 30.05.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
0 kom.
22.04.2016. 09.05.2016. 30.05.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva
0 kom.
21.04.2016. 21.05.2016. 10.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o Zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
1 kom.
21.04.2016. 21.05.2016. 10.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine
6 kom.
21.04.2016. 23.05.2016. 14.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj