Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
0 kom.
06.09.2016. 20.09.2016. 26.09.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju
21 kom.
02.09.2016. 12.10.2016. 20.10.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o invazivnim stranim vrstama
5 kom.
02.09.2016. 02.10.2016. 28.10.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
4 kom.
01.09.2016. 22.09.2016. 30.09.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
3 kom.
01.09.2016. 30.09.2016. 07.10.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Nacionalnom programu razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NP-BBI)
3 kom.
31.08.2016. 30.09.2016. 31.10.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“
33 kom.
29.08.2016. 13.09.2016. 20.09.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara
0 kom.
26.08.2016. 12.09.2016. 12.10.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu
14 kom.
23.08.2016. 16.09.2016. 17.10.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Programu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske
7 kom.
22.08.2016. 22.09.2016. 21.10.2016. Izvješća objavljena Pogledaj