Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7460

Otvorena savjetovanja

36

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6832

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 15.12.2017. Datum zatvaranja: 29.12.2017. Očekivana objava izvješća: 02.01.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Datum otvaranja: 15.12.2017. Datum zatvaranja: 29.12.2017. Očekivana objava izvješća: 05.01.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu upute za primjenu kontnog plana za leasing društava
Datum otvaranja: 14.12.2017. Datum zatvaranja: 20.12.2017. Očekivana objava izvješća: 24.12.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o prethodnoj procjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima
Datum otvaranja: 14.12.2017. Datum zatvaranja: 28.12.2017. Očekivana objava izvješća: 03.01.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama
Datum otvaranja: 14.12.2017. Datum zatvaranja: 29.12.2017. Očekivana objava izvješća: 29.01.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmijenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
Datum otvaranja: 14.12.2017. Datum zatvaranja: 26.12.2017. Očekivana objava izvješća: 08.01.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela
Datum otvaranja: 14.12.2017. Datum zatvaranja: 14.01.2018. Očekivana objava izvješća: 16.01.2018. 4 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
Datum otvaranja: 13.12.2017. Datum zatvaranja: 20.12.2017. Očekivana objava izvješća: 24.12.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava
Datum otvaranja: 13.12.2017. Datum zatvaranja: 20.12.2017. Očekivana objava izvješća: 24.12.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Javno savjetovanje o Prijedlogu uredbe o indeksu razvijenosti
Datum otvaranja: 13.12.2017. Datum zatvaranja: 27.12.2017. Očekivana objava izvješća: 12.01.2018. 8 kom.
Izvješća objavljena