Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7460

Otvorena savjetovanja

36

Zatvorena savjetovanja

513

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

79

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6832

Institucija
Naslov
Stanje
Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu Naputka o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave
Datum otvaranja: 02.05.2017. Datum zatvaranja: 02.06.2017. Očekivana objava izvješća: 15.06.2017. 6 kom.
Izvješća objavljena
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga "Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT i mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I"
Datum otvaranja: 02.05.2017. Datum zatvaranja: 02.06.2017. Očekivana objava izvješća: 16.06.2017. 2 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo obrane Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
Datum otvaranja: 28.04.2017. Datum zatvaranja: 29.05.2017. Očekivana objava izvješća: 30.06.2017. 88 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
Datum otvaranja: 28.04.2017. Datum zatvaranja: 15.05.2017. Očekivana objava izvješća: 30.05.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državni zavod za mjeriteljstvo Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
Datum otvaranja: 28.04.2017. Datum zatvaranja: 29.05.2017. Očekivana objava izvješća: 12.06.2017. 10 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (neaktivna) Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta
Datum otvaranja: 28.04.2017. Datum zatvaranja: 29.05.2017. Očekivana objava izvješća: 09.06.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (neaktivna) NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI
Datum otvaranja: 28.04.2017. Datum zatvaranja: 28.05.2017. Očekivana objava izvješća: 28.07.2017. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
Datum otvaranja: 28.04.2017. Datum zatvaranja: 31.05.2017. Očekivana objava izvješća: 15.06.2017. 280 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo pravosuđa (neaktivna) Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
Datum otvaranja: 26.04.2017. Datum zatvaranja: 25.05.2017. Očekivana objava izvješća: 08.06.2017. 7 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu
Datum otvaranja: 26.04.2017. Datum zatvaranja: 12.05.2017. Očekivana objava izvješća: 19.05.2017. 6 kom.
Izvješća objavljena