Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7429

Otvorena savjetovanja

174

Zatvorena savjetovanja

371

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

77

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6807

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo zdravstva savjetovanje s zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o zaštiti od optičkog zračenja
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 15.01.2016. Očekivana objava izvješća: 05.02.2016. 2 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 10.01.2016. Očekivana objava izvješća: 01.03.2016. 17 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 28.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012
Datum otvaranja: 11.12.2015. Datum zatvaranja: 28.12.2015. Očekivana objava izvješća: 28.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Datum otvaranja: 10.12.2015. Datum zatvaranja: 24.12.2015. Očekivana objava izvješća: 31.12.2015. 0 kom.
Izvješća objavljena
Državna geodetska uprava Nacrt Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata
Datum otvaranja: 10.12.2015. Datum zatvaranja: 10.01.2016. Očekivana objava izvješća: 09.02.2016. 5 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Nacrt prijedloga Pravilnika o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja i izvještavanja programa i financijskih planova javnih potreba u sportu
Datum otvaranja: 07.12.2015. Datum zatvaranja: 07.01.2016. Očekivana objava izvješća: 21.01.2016. 10 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Datum otvaranja: 04.12.2015. Datum zatvaranja: 31.12.2015. Očekivana objava izvješća: 29.01.2016. 1 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obvezama kreditnih institucija u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
Datum otvaranja: 03.12.2015. Datum zatvaranja: 03.01.2016. Očekivana objava izvješća: 03.02.2016. 3 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Naputka o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
Datum otvaranja: 03.12.2015. Datum zatvaranja: 23.12.2015. Očekivana objava izvješća: 23.01.2016. 0 kom.
Izvješća objavljena