Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju
1 kom.
08.12.2020. 17.12.2020. 24.12.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo turizma i sporta Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Uredbi o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu
9 kom.
25.11.2020. 29.11.2020. 03.12.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Uredbi o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
5 kom.
08.12.2020. 17.12.2020. 24.12.2020. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o sustavu državne uprave
31 kom.
22.02.2019. 08.03.2019. 11.03.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja
23 kom.
09.11.2016. 08.12.2016. 16.12.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o carinskoj službi s konačnim prijedlogom zakona
0 kom.
06.08.2019. 21.08.2019. 24.08.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu
0 kom.
30.01.2017. 01.03.2017. 03.03.2017. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo uprave Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
1 kom.
05.09.2019. 19.09.2019. 23.09.2019. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja
15 kom.
09.12.2020. 08.01.2021. 11.01.2021. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o carinskoj službi, s konačnim prijedlogom zakona
3 kom.
15.02.2019. 05.03.2019. 11.03.2019. Izvješća objavljena Pogledaj