Za pristup Vašem računu i korištenje usluge eSavjetovanja potrebna je prijava putem sustava e-Građani. Dovoljna je najniža vjerodajnica za pristup sustavu.

Uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, moguć je klikom na gumb Prijava.

Kreirana savjetovanja

7501

Otvorena savjetovanja

35

Zatvorena savjetovanja

518

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje otvaranja

0

Savjetovanja koja čekaju na odobravanje izvještaja

75

Savjetovanja za koja su izvješća objavljena

6873

Institucija
Naslov
Stanje
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću na Prijedlog Pravilnika o službenim kontrolama vina, grožđa mošta, soka od grožđa, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina
Datum otvaranja: 15.12.2017. Datum zatvaranja: 15.01.2018. Očekivana objava izvješća: 31.01.2018. 20 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj
Datum otvaranja: 15.12.2017. Datum zatvaranja: 29.12.2017. Očekivana objava izvješća: 02.01.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo poljoprivrede Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. „Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište“
Datum otvaranja: 15.12.2017. Datum zatvaranja: 29.12.2017. Očekivana objava izvješća: 05.01.2018. 1 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu upute za primjenu kontnog plana za leasing društava
Datum otvaranja: 14.12.2017. Datum zatvaranja: 20.12.2017. Očekivana objava izvješća: 24.12.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (neaktivna) Savjetovanje o prethodnoj procjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima
Datum otvaranja: 14.12.2017. Datum zatvaranja: 28.12.2017. Očekivana objava izvješća: 03.01.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo zdravstva Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama
Datum otvaranja: 14.12.2017. Datum zatvaranja: 29.12.2017. Očekivana objava izvješća: 29.01.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmijenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
Datum otvaranja: 14.12.2017. Datum zatvaranja: 26.12.2017. Očekivana objava izvješća: 08.01.2018. 0 kom.
Izvješća objavljena
Ministarstvo unutarnjih poslova Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela
Datum otvaranja: 14.12.2017. Datum zatvaranja: 14.01.2018. Očekivana objava izvješća: 16.01.2018. 4 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
Datum otvaranja: 13.12.2017. Datum zatvaranja: 20.12.2017. Očekivana objava izvješća: 24.12.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Savjetovanje o Nacrtu upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava
Datum otvaranja: 13.12.2017. Datum zatvaranja: 20.12.2017. Očekivana objava izvješća: 24.12.2017. 0 kom.
Izvješća objavljena