Savjetovanja

Institucija
Naslov
Izvješća Komentari
Datum otvaranja
Datum zatvaranja
Očekivana objava izvješća
Stanje
Dokumenti Savjetovanje
Ministarstvo gospodarstva Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o javnoj nabavi
6 kom.
03.03.2016. 02.04.2016. 18.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost JAVNA RASPRAVA O PRILOZIMA STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ I NACRTU PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA
0 kom.
18.02.2016. 01.04.2016. 01.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ I NACRTU PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA PROVEDBE STRATEGIJE ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA, ISKORIŠTENIH IZVORA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA
0 kom.
18.02.2016. 01.04.2016. 01.06.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
1 kom.
09.03.2016. 30.03.2016. 30.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog pravilnika o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112
2 kom.
29.02.2016. 29.03.2016. 31.03.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Pravilnik o uvjetima, sadržaju i načinu vođenja središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije
3 kom.
14.03.2016. 29.03.2016. 29.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
2 kom.
25.02.2016. 25.03.2016. 31.03.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo financija Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting
0 kom.
26.02.2016. 25.03.2016. 25.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Javno savjetovanje o Prijedlogu Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj (uključuje Odluke usvojene 2009.-2013. godine)
3 kom.
24.02.2016. 25.03.2016. 30.03.2016. Izvješća objavljena Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Nacrt Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ustanovi i učeničkom domu
1221 kom.
25.01.2016. 25.03.2016. 17.04.2016. Izvješća objavljena Pogledaj